Minkälaista ulkoista viestintää voisin tehdä videolla?

Kun yrityksesi palvelee asiakkaita isoilla sektoreilla, tulee yrityksestäsi nopeasti kasvoton ilman henkilösidonnaista viestintää. Videolla yrityksenne voisi tehdä esimerkiksi muutosviestintää, markkinatilanteesta viestintää tai kriisiviestintää. Videolla pystyt tuomaan asiasisällön lisäksi esille myös oman tai yrityksesi persoonaa ja sitä myöten vahvistaa viestin tehokkuutta kohderyhmässä.