Miten webinaarisarja kannattaa rakentaa?

Suppilomalli toimii ensimmäisten webinaarien rakenteen lähtökohtana hienosti. Suunnittele sarja, jonka ensimmäinen osa toimii sisäänheittäjänä aiheeseen ja on katsojan kannalta kevyttä sisäistettävää. Sarjan loput osat porrastetusti syventävät aihetta ja vaativat katsojalta jakso kerrallaan hieman enemmän keskittymistä ja miettimistä. Näin ollen koko suppilon läpi kulkeneet katsojat ovat todennäköisesti erittäin kiinnostuneita, pohjustettuja ja sitoutuneita sanomaasi. Suppilomallin prosessi muuntaa alun katsojat vahvoiksi liideiksi.